این روزها یکی از بزرگترین دغدغه‌های مردم رعایت صحیح نکات بهداشتی است.

این دستکش‌ها کابردهای مختلفی دارند که در تمامی امور روزمره زندگی و کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین کاربرد دستکش‌ یکبار مصرف استفاده از آن جهت عدم تماس دست با مواد غذایی در آشپزخانه‌ها می‌باشد.